Preinscripció i matrícula

Abans de formalitzar la matrícula és precis realitzar la preinscripció, per tant s'ha d'enviar la següent documentació per email a carolina.navarro@uib.es:

  • Curriculum vitae
  • Copia del títol universitari o resguard.
  • Expedient acadèmic 

Una vegada s'hagi confirmat l'aceptació al Expert en eTourism serà necessari formalitzar la matrícula a la Fundació Universitat-Empresa Illes Balears situada en el Edifici Sa Riera, C/ Miquel dels Sants Oliver, 2, 2º pis a Palma de Mallorca. La documentació que hauran d'aportar per formalitzar la matrícula és:

  • Dues fotocopies del DNI, NIE o passaport.
  • Dues fotocopies del títol universitari compulsades (o del resguard).
  • Dades de un compte bancari per domiciliar el pagament del curs.

Els alumnes no es consideraran matriculats en el curs fins que no hagin presentat tota la documentació que es solicita en la Secretaria de la FUEIB.