Eugeni

El curs que aquí presentem de “Expert Universitari en eTourism: Comercialització i Màrqueting online”, té el seus antecedents  en el Màster en Gestió Turística (MTA) que venim impartint des de fa vint anys. A més, de tenir alumnes de més de vint-cinc països, molts professionals del sector turístic en Balears han cursat aquest Màster al llarg dels anys. Aquest èxit continuat s’ha basat en un professorat nacional i internacional de prestigi i una actualització permanent de continguts.

 

Aquest curs d’Expert Universitari constitueix un pas més per oferir a les empreses turístiques la formació en un tema d’una indiscutible actualitat, com és el de l’aplicació de les TICs al màrqueting i a la comercialització dels productes turístics. En definitiva, pretenen respondre a una demanda del sector que no deixa de créixer.

Per afavorir aquesta demanda hem plantejat el desenvolupament del curs amb classes els divendres horabaixa i els dissabtes por la matí, facilitant la presència de alumnes que tenen una activitat professional en empreses.

Solament voldria afegir el agraïment a les persones que han tomat part en el desenvolupament d’aquest curs, a les empreses turístiques que, a més de mostrar el seu interès per el curs s’han compromès a col·laborar amb el curs i als alumnes que es van inscriure  i que confien en una formació de qualitat.